BHP przy wykopach

Podejmując się rozpoczęcia prac ziemnych, podobnie jak przy wszelkich innych pracach należy pamiętać o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa higieny pracy. Zanim zabierzemy się za roboty, winniśmy przede wszystkim sporządzić stosowny projekt, który określi położenie instalacji podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu naszych prac. Ponadto ważne jest, aby kierownik budowy ustalił sposób wykonywania robót, ogrodził i oznakował ich miejsce a także każdorazowo sprawdzał stan wykopu.

Bardzo ważne jest również, aby wiedzieć, w jaki sposób zabrać się za zabezpieczanie wykopów. W tym wypadku kryteria zabezpieczeń będą zależeć przede wszystkim od ich głębokości. I tak, jeśli nasze wykopy (rzecz jasne wykonywane w gruntach zwartych) nie przekroczą jednego metra a teren wokół nie posiada obciążeń, nie jest koniecznym umacnianie ścian pionowych. Jeśli zaś wykopy przekroczą długość metra, nie będą jednak dłuższe niż dwa metry, trzeba postarać się o odpowiednie badania gruntu. Dopiero na tej podstawie można stwierdzić, czy ściany wymagają podparć. Przy większych pracach wymaga się już stosowania odpowiednich zabezpieczeń. W przypadku głębokości do czterech metrów najpopularniejsze są deskowania wykopów, a więc po prostu podparcie ich ścian elementami z drewna. Sposób ich rozmieszczenia oraz takie parametry jak chociażby grubość również są w odpowiedni sposób regulowane.

Co zaś się tyczy samego BHP podczas prac to należy pamiętać, iż jeśli prowadzimy roboty w pobliżu instalacji podziemnych, winniśmy robić to ręcznie. Jeśli wykop osiągnie długość większą niż jeden metr od poziomu terenu, należy wykonać wejście. Odległość pomiędzy wejściami do wykopu nie powinna przekraczać dwudziestu metrów.

Po zakończeniu prac, zabezpieczania wykopów można usuwać od ich dna, stopniowo, wraz z ich zasypywaniem. Pamiętajmy, aby nie używać elementów obudowy niezgodnie z ich przeznaczeniem i – przede wszystkim – dbajmy o własne bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *