Jak wygląda kurs HDS?

Osoby interesujące się techniką, szukające ciekawej i dobrze płatnej pracy powinny zainteresować się możliwościami, jakie daje kurs HDS. Skrótem tym oznacza się hydrauliczne dźwigi samochodowe. Umiejętność ich obsługi poszukiwana jest przez pracodawców z wielu branży. Warto zatem zdobyć takie uprawnienie i zwiększyć swoje szanse na zdobycie interesującej pracy.

Wszystko, co kursant wiedzieć powinien

Szkolenie HDS jest zaplanowane w taki sposób, by w przystępny i jasny sposób przekazać potrzebną wiedzę. Zarówno tą z zakresu praktyki, jak i teorii. Dlatego też program kursu podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich skupia się na zagadnieniach teoretycznych. Wykładowcy omawiają takie kwestie jak obowiązki operatora, zasady działania dźwigów HDS czy też prezentują zasady bezpiecznego obsługiwania tego rodzaju urządzeń.

Druga część kursu to nauka praktycznych umiejętności, czyli załadunku, rozładunku oraz przenoszenia ciężkich elementów za pomocą dźwigu HDS. Ćwiczone są poszczególne czynności, tak by uczestnik kursu po jego ukończeniu był w stanie nie tylko zdać egzamin, ale także samodzielnie wykonywać powierzone mu obowiązki. Obie części kursu obejmują materiał, którego znajomość wymagana jest na egzaminie. Egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego, a zadania podzielone są na część praktyczną i teoretyczną.

Jakie możliwości dają uprawnienia HDS

Ukończony kurs HDS pozwala na znalezienie zatrudnienia w wielu branżach. Mając zawodowe prawo jazdy, znacząco zwiększysz swoje szanse na znalezienie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy np. w branży transportowej. Firmy takie jak składy budowlane, hurtownie czy też centra przeładunkowe stale poszukują wykwalifikowanych i odpowiedzialnych pracowników.

Z tego powodu warto poszukać ośrodka szkolenia kierowców, który organizuje kursy HDS. Szkoła powinna zapewnić nie tylko doświadczonych instruktorów i potrzebny sprzęt, ale także wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Kto może przystąpić do szkolenia HDS

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami osoba, która chce odbyć tego rodzaju kurs, musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze kandydat powinien ukończyć 18 lat, a po drugie mieć ważne prawo jazdy kategorii B. Ważne jest także, by legitymował się co najmniej podstawowym wykształceniem. Poza tymi warunkami nie ma innych wytycznych. Dlatego też jest to doskonała okazja dla młodych osób na znalezienie zawodu, w którym znalezienie pracy nie jest trudne i nie wymaga wielu lat doświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *