Czym są osuszacze

Nadmierna wilgotność powietrza może być przyczyną znacznie gorszego działania niektórych maszyn i urządzeń. Może także powodować ich niszczenie w wyniku działania korozji. Jak wiadomo, ta bywa znacznie trudniejsza do opanowania, w przypadku znaczniejszego pogarszania się stanu danej maszyny. Krótko mówiąc, korozja może nieco bardziej postępować, kiedy metalowe maszyny, albo urządzenia przechowywane są w niezbyt odpowiednich warunkach, to znaczy gdy wokół panuje znaczniejsza wilgoć, niż być powinna.

Stosowanie osuszaczy

Ma ono na celu wyeliminowanie złej jakości sprzężonego powietrza, a także innych gazów, a te powinny spełniać pewne normy techniczne, wskazane w projekcie systemu. Podobnie, jak czujniki ostrzegają przed błędami ciśnienia, działając w pełni automatycznie. Tak wysokiej klasy osuszacze, mają na celu spowodowanie, aby powietrze, a także inne gazy, będące niejako częścią całego procesu działania sprężarek, mogły działać prawidłowo. Działają one podobnie do potocznie znanych nam filtrów, bo takimi są one w rzeczywistości, tyle że zamiast filtrować suszą one powietrze, pozbawiając go mokrych substancji, które zazwyczaj znajdują się w membranach, a także przy tłokach, które dla lepszego działania smaruje się. To właśnie takie smary, oleje, a także zawarta w nich woda stanowią największy problem dla przepływającego w wewnątrz powietrza, albo gazu, bo to one powodują jego minimalne zanieczyszczanie się. A jak wiadomo, cały proces sprężania powtarza się wiele razy, za każdym razem powodując ponowne przenikanie substancji z olejów i smarów do tłoczonego powietrza.

Osuszacze membranowe

Ton nieco nowszy model osuszaczy, pozwalający na ustawienie punktu o nazwie „punkt rosy”. Działające na zasadzie określonej skali, takie urządzenia włączają się dopiero wtedy, gdy sytuacja naprawdę tego wymaga, bo zostały przekroczone określone normy. Dzięki automatycznemu wykryciu, uwalniana jest energia, która powoduje przywrócenie określonych parametrów, aby cały system mógł przez cały czas działać poprawnie. Ten model można zamówić na stronie http://www.pneumatig.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *