Dla kogo studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne cieszą się niesłabnącą popularnością. Są kierunkiem, który daje szerokie kompetencje z zakresu edukacji, psychologii, socjologii i komunikacji społecznej. Dzięki zdobytej wiedzy i praktycznym umiejętnościom, absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w szkołach i przedszkolach, ale także w poradniach psychologicznych, centrach pomocy, urzędach, zakładach leczniczych i różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego.

Pedagogika – jakie predyspozycje musisz posiadać

Z racji charakteru pracy, studia pedagogiczne zdecydowanie adresowane są do osób, które lubią kontakt z ludźmi. Ważną cechą jest empatia, bez której trudno wyobrazić sobie dobrego pedagoga. Do pożądanych predyspozycji można zaliczyć także otwartość i chęć niesienia pomocy. Osoby obdarzone tego typu cechami nie tylko doskonale sprawdzają się w zawodach związanych z pedagogiką, ale – co niezwykle istotne – czerpią prawdziwą satysfakcję ze swojej pracy. Jest to kierunek typowo humanistyczny, jednak osoby o ścisłym umyśle również mogą dobrze się w nim odnaleźć – bardziej istotną kwestią są wspomniane wcześniej posiadane umiejętności.
Warto jednak pamiętać, nie muszą one być idealnie rozwinięte już na etapie decyzji co do wyboru kierunku – w toku studiów skutecznie rozwiniesz i wzbogacisz posiadane predyspozycje. Studenci są uczeni odpowiedniego reagowania na trudne sytuacje, właściwej komunikacji i rozwiązywania problemów, co pozwala im efektywnie wspierać również podopiecznych ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi czy wychowawczymi.
Jeśli chodzi o zainteresowania, jest to dobry wybór dla osób, które lubią tematykę dotyczącą rozwoju człowieka – przede wszystkim w ujęciu psychologicznym i społecznym, a także związaną z resocjalizacją i terapią zaburzeń rozwojowych.

Pedagogika, a rynek pracy

Absolwenci kierunków pedagogicznych posiadają kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Szkoły i przedszkola należą do stabilnych miejsc zatrudnienia, a w ostatnich latach regularnie rośnie zapotrzebowanie na pedagogów w poradniach specjalistycznych. Ma to związek z coraz większą świadomością społeczną w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów – np. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Duża liczba specjalności na studiach pedagogicznych pozwala na skuteczne dopasowanie charakteru pracy do zapotrzebowania rynku pracy i zainteresowań zawodowych.
Poznaj ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Pod adresem https://wwszip.pl/studia-licencjackie/pedagogika/ dowiesz się, jak studiować pedagogikę na WSZiP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *