ITIL – CZYLI JAK DOBRZE ZARZĄDZAĆ USŁUGAMI IT

Metodyki i standardy odpowiedzią na chaos w organizacji. ITIL jako jedna z najlepszych

Działy informatyczne często muszą mierzyć się z różnymi problemami, które wynikają z niedostatecznej organizacji pracy, niejasno zdefiniowanych procesów i mało uporządkowanego sposobu funkcjonowania. Brak wypróbowanych standardów czy praktyk postępowania może skutkować nadmiernym chaosem i uniemożliwiać osiąganie przez zespół optymalnej efektywności. Aby zapobiec takim sytuacjom, warto stosować sprawdzone metodyki, które podpowiadają w jaki sposób przeprowadzać swoje działania, koordynować pracę oraz krok po kroku kreować jak najlepsze produkty. Wśród takich metodyk dla branży IT, niezwykle ważne miejsce zajmuje ITIL – Information Technology Infrastructure Library. Ten wymyślony pierwotnie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku dla brytyjskiej administracji rządowej zbiór dobrych praktyk  jest wykorzystywany w organizacjach każdej wielkości, od ogromnych korporacji po małe firmy, nie ma też znaczenia jakimi konkretnymi technologiami się zajmują – zalecenia ITIL są bowiem sformułowane uniwersalnie. Czyni je to użytecznymi w bardzo różnych sytuacjach i to nie tylko w samym IT, ale także w innych obszarach biznesu.

Czym jest ITIL?

Tak jak już powiedziano, początki ITIL wiążą się z opracowywaniem standardów do zarządzania państwową infrastrukturą teleinformatyczną w Wielkiej Brytanii – odpowiadała za to agencja CCTA. W tej chwili zbiór dobrych praktyk ITIL jest skodyfikowany w około czterdziestu wydanych książkach, którym towarzyszą skierowany do menadżerów oraz specjalistów IT  program certyfikacyjny, usługi edukacyjno-szkoleniowe i konsultingowe, a także produkty wspomagające, takie jak specjalne narzędzia i systemy programistyczne. Rozwój ITIL trwa cały czas i standard poszerza się o kolejne wskazówki, pojęcia i schematy, tutaj jednak skupimy się na najważniejszych założeniach.

ITIL rozwija swoistą mapę procesów, pojęć i definicji, wraz z wyznaczaniem i podziałem ról w zespole – pomaga ona lepiej zrozumieć zadania stojące przed organizacją i dostosować się do nich. To także wskazywanie celów i podpowiedzi jak do nich dążyć. Zdefiniowane w ITIL procesy są tak pogrupowane aby można było je łatwo powiązać z odpowiednimi jednostkami i zespołami w ramach danej firmy. Wyróżniony zbiór Service Support obejmuje procesy operacyjne związane z zapewnianiem użytkownikom dostępności do systemów – znajdują się tu np. obsługa zgłoszeń, zarządzanie problemami i incydentami, zarządzanie konfiguracją oraz zmianą. Procesy Service Delivery dotyczą bardziej długofalowego planowania dostarczania usług IT. W słowniku podstawowych pojęć ITIL znajdują się takie kluczowe dla całego standardu i stojącej za nim filozofii kategorie jak Usługa IT, Odbiorca, Dostawca, Użytkownik, Poddostawca, Wydajność usługi, Efektywność usługi czy różne typy umów albo zobowiązań.

Dlaczego warto korzystać z ITIL?

Praktyki, terminy, wskazówki i cele opisane w kolejnych wydaniach i edycjach ITIL są implementowane w bardzo wielu firmach, a ich ogólność tylko to ułatwia – pasują bowiem do bardzo wielu kontekstów. Na ich podstawie można opracowywać szczegółowe instrukcje i procedury, które najlepiej pasują do specyfiki danej organizacji. Wskazówki ITIL identyfikują najczęściej popełniane błędy, podpowiadają jak ich unikać i pomagają osiągać coraz lepszą wydajność pracy. Z indywidualnego punktu widzenia, bardzo przydatne i atrakcyjne jest posiadanie odpowiedniego certyfikatu ITIL – taki dokument to mocna przepustka do lepszej pozycji jako specjalisty, wyższych zarobków, awansu i dalszego rozwoju kariery zawodowej. Wszystkie te względy bardzo silnie przemawiają za poświęceniem ITIL należytej uwagi, wdrożeniem go we własnej organizacji oraz udziału w odpowiednich szkoleniach i egzaminach. Doświadczenia ogromnej liczby przedsiębiorstw i profesjonalistów z całego świata pokazują, że takie decyzje procentują bardzo wymiernymi i korzystnymi rezultatami.

Sprawdź ofertę szkoleń z ITIL w Altkom Akademia https://www.altkomakademia.pl/kategorie-szkolen/itil/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *