Na czym polega przegląd hydrantów

Hydrant to urządzenie przeciwpożarowe, w związku z czym tak jak pozostałe sprzęty, podlega systematycznym kontrolom. Wewnętrzna sieć hydrantowa to element wyposażenia budynków biurowych, produkcyjnych, ale również mieszkalnych. Dzięki temu jest możliwość ograniczenia w znacznym stopniu rozprzestrzeniania się ognia oraz jego jak najszybszego wyeliminowania. Przegląd hydrantów powinien być wykonywany raz do roku przez profesjonalną firmę świadczącą usługi ochrony przeciwpożarowej.

Jakie parametry podlegają badaniom podczas przeglądu hydrantów

W ramach przeglądu kontrolowana jest sprawność instalacji i wykonanie badania wydajności i ciśnienia hydrantów. Kończy się on wydaniem protokołu i umieszczeniem stosownej informacji na hydrancie. Protokół zawiera:

  • Symbol hydrantu
  • Opis
  • Ciśnienie statyczne i dynamiczne
  • Wydajność
  • Uwagi
  • Kopie certyfikatu
  • Świadectwo wzorcowania urządzenia pomiarowego

Doświadczeni fachowcy, posiadający stosowne uprawnienia to gwarancja, że przegląd hydrantów Warszawa przebiegnie szybko i zgodnie z przepisami.

Czynności konserwacyjne hydrantów

Elementami podlegającymi kontroli w przypadku hydrantów wewnętrznych są: ogólny stan, czy urządzenie nie posiada uszkodzeń, korozji, przecieków, a także jego umiejscowienie, dostęp i oznakowanie. Miernik ciśnienia powinien pracować prawidłowo, a wąż nie powinien być pęknięty, uszkodzony lub zniekształcony. Sprawdza się również przewód rurowy, zawór oraz prowadnice węża. Jeżeli hydrant jest umieszczony w szafce, kontroli podlegają również drzwiczki, aby dostęp do niego był niczym niezakłócony. Jeśli przegląd ujawni jakiekolwiek nieprawidłowości, hydrant powinien być odpowiednio oznakowany jako uszkodzony, a fakt ten zgłoszony użytkownikowi obiektu. Następnie każdy element, który jest niesprawny, powinien być niezwłocznie wymieniony na nowy. Prawidłowe funkcjonowanie hydrantów wewnętrznych zapewnia właściwą ochronę obiektu przed pożarem, tak więc ich kontrola powinna być rzetelna, a sprzęt gotowy do pracy w przypadku wystapienia zagrożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *