Kocia toaleta

Koty są zwierzętami powszechnie uważanymi za czyściochy. Jeżeli kotu nic nie dolega i jest zdrowy, będzie załatwiał się tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Brudzenie poza kuwetą jest oznaką, że kotu coś dolega, np. ból. […]